วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยโจด – 400905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยโจด

ภาษาไทย : ต. ห้วยโจด  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Huai Chot ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400905

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.667

ลองติจูด : 103.022

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.667,103.022,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/