วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแย้ – 360803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแย้

ภาษาไทย : ต. ห้วยแย้  อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ

English : Huai Yae ,Nong Bua Rawe, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360803

รหัส อำเภอ : 3608

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.921

ลองติจูด : 101.640

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.921,101.640,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/