วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแถลง – 301601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแถลง

ภาษาไทย : ต. ห้วยแถลง  อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

English : Huai Thalaeng ,Huai Thalaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301601

รหัส อำเภอ : 3016

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.967

ลองติจูด : 102.652

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.967,102.652,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/