วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแคน – 301610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแคน

ภาษาไทย : ต. ห้วยแคน  อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

English : Huai Khaen ,Huai Thalaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301610

รหัส อำเภอ : 3016

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.985

ลองติจูด : 102.687

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.985,102.687,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/