วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแก – 401804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยแก

ภาษาไทย : ต. ห้วยแก  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Huai Kae ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401804

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.993

ลองติจูด : 102.531

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.993,102.531,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/