วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยเกิ้ง – 410407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยเกิ้ง

ภาษาไทย : ต. ห้วยเกิ้ง  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Huai Koeng ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410407

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.044

ลองติจูด : 102.934

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.044,102.934,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/