วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหิน – 311402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหิน

ภาษาไทย : ต. ห้วยหิน  อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์

English : Huai Hin ,Nong Hong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311402

รหัส อำเภอ : 3114

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.871

ลองติจูด : 102.594

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.871,102.594,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/