วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหลัว – 471006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหลัว

ภาษาไทย : ต. ห้วยหลัว  อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

English : Huai Lua ,Ban Muang, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471006

รหัส อำเภอ : 4710

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.795

ลองติจูด : 103.416

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.795,103.416,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/