วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหม้าย – 540603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยหม้าย

ภาษาไทย : ต. ห้วยหม้าย  อ. สอง จ. แพร่

English : Huai Mai ,Song, Phrae

รหัส ตำบล : 540603

รหัส อำเภอ : 5406

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.418

ลองติจูด : 100.089

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.418,100.089,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/