วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสีเสียด – 421104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสีเสียด

ภาษาไทย : ต. ห้วยสีเสียด  อ. ภูหลวง จ. เลย

English : Huai Si Siat ,Phu Luang, Loei

รหัส ตำบล : 421104

รหัส อำเภอ : 4211

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.138

ลองติจูด : 101.740

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.138,101.740,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/