วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสำราญ – 330522

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสำราญ

ภาษาไทย : ต. ห้วยสำราญ  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Huai Samran ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330522

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.715

ลองติจูด : 104.115

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.715,104.115,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/