วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสำราญ – 310309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยสำราญ

ภาษาไทย : ต. ห้วยสำราญ  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Huai Samran ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310309

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.072

ลองติจูด : 103.336

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.072,103.336,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/