วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยราช – 311601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยราช

ภาษาไทย : ต. ห้วยราช  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Huai Rat ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311601

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.964

ลองติจูด : 103.183

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.964,103.183,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/