วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยราชา – 311608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยราชา

ภาษาไทย : ต. ห้วยราชา  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Huai Racha ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311608

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.982

ลองติจูด : 103.203

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.982,103.203,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/