วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยายจิ๋ว – 360902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยายจิ๋ว

ภาษาไทย : ต. ห้วยยายจิ๋ว  อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

English : Huai Yai Chio ,Thep Sathit, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360902

รหัส อำเภอ : 3609

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.432

ลองติจูด : 101.547

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.432,101.547,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/