วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยาบ – 510702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยาบ

ภาษาไทย : ต. ห้วยยาบ  อ. บ้านธิ จ. ลำพูน

English : Huai Yap ,Ban Thi, Lamphun

รหัส ตำบล : 510702

รหัส อำเภอ : 5107

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.679

ลองติจูด : 99.163

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.679,99.163,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/