วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยาง – 400906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยาง

ภาษาไทย : ต. ห้วยยาง  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Huai Yang ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400906

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.870

ลองติจูด : 103.085

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.870,103.085,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/