วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยางขาม – 560206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยยางขาม

ภาษาไทย : ต. ห้วยยางขาม  อ. จุน จ. พะเยา

English : Huai Yang Kham ,Chun, Phayao

รหัส ตำบล : 560206

รหัส อำเภอ : 5602

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.378

ลองติจูด : 100.163

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.378,100.163,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/