วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยพิชัย – 420405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยพิชัย

ภาษาไทย : ต. ห้วยพิชัย  อ. ปากชม จ. เลย

English : Huai Phichai ,Pak Chom, Loei

รหัส ตำบล : 420405

รหัส อำเภอ : 4204

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 18.017

ลองติจูด : 101.971

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.017,101.971,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/