วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยฝ้ายพัฒนา – 341120

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยฝ้ายพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ห้วยฝ้ายพัฒนา  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Huai Fai Phatthana ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341120

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.522

ลองติจูด : 105.168

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.522,105.168,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/