วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยบ่อซืน – 420404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยบ่อซืน

ภาษาไทย : ต. ห้วยบ่อซืน  อ. ปากชม จ. เลย

English : Huai Bo Suen ,Pak Chom, Loei

รหัส ตำบล : 420404

รหัส อำเภอ : 4204

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.730

ลองติจูด : 101.986

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.730,101.986,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/