วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยบง – 191305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยบง

ภาษาไทย : ต. ห้วยบง  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Huai Bong ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191305

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.626

ลองติจูด : 100.877

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.626,100.877,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/