วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยตึ๊กชู – 331703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยตึ๊กชู

ภาษาไทย : ต. ห้วยตึ๊กชู  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Huai Tuek Chu ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331703

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.566

ลองติจูด : 104.120

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.566,104.120,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/