วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยตามอญ – 331702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยตามอญ

ภาษาไทย : ต. ห้วยตามอญ  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Huai Ta Mon ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331702

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.525

ลองติจูด : 104.077

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.525,104.077,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/