วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยชัน – 170609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยชัน

ภาษาไทย : ต. ห้วยชัน  อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

English : Huai Chan ,In Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170609

รหัส อำเภอ : 1706

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 15.019

ลองติจูด : 100.269

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.019,100.269,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/