วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยชมภู – 570112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยชมภู

ภาษาไทย : ต. ห้วยชมภู  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

English : Huai Chomphu ,Mueang Chiang Rai, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570112

รหัส อำเภอ : 5701

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.015

ลองติจูด : 99.506

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.015,99.506,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/