วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยจันทร์ – 330812

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยจันทร์

ภาษาไทย : ต. ห้วยจันทร์  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Huai Chan ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330812

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.465

ลองติจูด : 104.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.465,104.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/