วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยข้าวก่ำ – 560201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ห้วยข้าวก่ำ

ภาษาไทย : ต. ห้วยข้าวก่ำ  อ. จุน จ. พะเยา

English : Huai Khao Kam ,Chun, Phayao

รหัส ตำบล : 560201

รหัส อำเภอ : 5602

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.352

ลองติจูด : 100.120

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.352,100.120,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/