วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หูทำนบ – 311205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หูทำนบ

ภาษาไทย : ต. หูทำนบ  อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์

English : Hu Thamnop ,Pakham, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311205

รหัส อำเภอ : 3112

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.364

ลองติจูด : 102.696

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.364,102.696,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/