วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินโงม – 430108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินโงม

ภาษาไทย : ต. หินโงม  อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

English : Hin Ngom ,Mueang Nong Khai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430108

รหัส อำเภอ : 4301

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.940

ลองติจูด : 102.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.940,102.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/