วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินโคน – 311013

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินโคน

ภาษาไทย : ต. หินโคน  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Hin Khon ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311013

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.057

ลองติจูด : 102.820

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.057,102.820,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/