วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินโคน – 300613

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินโคน

ภาษาไทย : ต. หินโคน  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Hin Khon ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300613

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.013

ลองติจูด : 102.498

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.013,102.498,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/