วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินลาด – 310806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินลาด

ภาษาไทย : ต. หินลาด  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Hin Lat ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310806

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.473

ลองติจูด : 103.143

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.473,103.143,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/