วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินตั้ง – 401014

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินตั้ง

ภาษาไทย : ต. หินตั้ง  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Hin Tang ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401014

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.045

ลองติจูด : 102.831

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.045,102.831,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/