วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินดาด – 301605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินดาด

ภาษาไทย : ต. หินดาด  อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

English : Hin Dat ,Huai Thalaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301605

รหัส อำเภอ : 3016

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.995

ลองติจูด : 102.565

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.995,102.565,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/