วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินดาด – 300813

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินดาด

ภาษาไทย : ต. หินดาด  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Hin Dat ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300813

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.149

ลองติจูด : 101.618

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.149,101.618,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/