วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หินกอง – 451104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หินกอง

ภาษาไทย : ต. หินกอง  อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

English : Hin Kong ,Suwannaphum, Roi Et

รหัส ตำบล : 451104

รหัส อำเภอ : 4511

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.599

ลองติจูด : 103.730

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.599,103.730,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/