วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หารแก้ว – 501503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หารแก้ว

ภาษาไทย : ต. หารแก้ว  อ. หางดง จ. เชียงใหม่

English : Han Kaeo ,Hang Dong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501503

รหัส อำเภอ : 5015

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.650

ลองติจูด : 98.922

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.650,98.922,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/