วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หายโศก – 310910

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หายโศก

ภาษาไทย : ต. หายโศก  อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

English : Hai Sok ,Phutthaisong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310910

รหัส อำเภอ : 3109

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.526

ลองติจูด : 102.937

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.526,102.937,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/