วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หาดเล็ก – 230203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หาดเล็ก

ภาษาไทย : ต. หาดเล็ก  อ. คลองใหญ่ จ. ตราด

English : Hat Lek ,Khlong Yai, Trat

รหัส ตำบล : 230203

รหัส อำเภอ : 2302

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 11.699

ลองติจูด : 102.909

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@11.699,102.909,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/