วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หาดอาษา – 180407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หาดอาษา

ภาษาไทย : ต. หาดอาษา  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Hat A Sa ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180407

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.165

ลองติจูด : 100.262

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.165,100.262,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/