วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หาดนางแก้ว – 250207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หาดนางแก้ว

ภาษาไทย : ต. หาดนางแก้ว  อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

English : Hat Nang Kaeo ,Kabin Buri, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250207

รหัส อำเภอ : 2502

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.963

ลองติจูด : 101.642

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.963,101.642,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/