วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หาดทรายขาว – 420308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หาดทรายขาว

ภาษาไทย : ต. หาดทรายขาว  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : Hat Sai Khao ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420308

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.743

ลองติจูด : 101.658

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.743,101.658,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/