วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หางน้ำสาคร – 180205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หางน้ำสาคร

ภาษาไทย : ต. หางน้ำสาคร  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : Hang Nam Sakhon ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180205

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.292

ลองติจูด : 100.146

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.292,100.146,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/