วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หางดง – 501601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หางดง

ภาษาไทย : ต. หางดง  อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

English : Hang Dong ,Hot, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501601

รหัส อำเภอ : 5016

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.160

ลองติจูด : 98.483

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.160,98.483,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/