วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวเสือ – 330511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวเสือ

ภาษาไทย : ต. หัวเสือ  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Hua Suea ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330511

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.834

ลองติจูด : 104.186

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.834,104.186,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/