วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวเมือง – 540605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวเมือง

ภาษาไทย : ต. หัวเมือง  อ. สอง จ. แพร่

English : Hua Mueang ,Song, Phrae

รหัส ตำบล : 540605

รหัส อำเภอ : 5406

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.333

ลองติจูด : 100.181

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.333,100.181,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/