วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวเมือง – 521305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวเมือง

ภาษาไทย : ต. หัวเมือง  อ. เมืองปาน จ. ลำปาง

English : Hua Mueang ,Mueang Pan, Lampang

รหัส ตำบล : 521305

รหัส อำเภอ : 5213

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.946

ลองติจูด : 99.531

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.946,99.531,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/