วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวหิน – 460805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวหิน

ภาษาไทย : ต. หัวหิน  อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์

English : Hua Hin ,Huai Mek, Kalasin

รหัส ตำบล : 460805

รหัส อำเภอ : 4608

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.602

ลองติจูด : 103.358

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.602,103.358,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/