วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หัวหนอง – 401017

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หัวหนอง

ภาษาไทย : ต. หัวหนอง  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Hua Nong ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401017

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.040

ลองติจูด : 102.697

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.040,102.697,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/